SGK Teşvikleri

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerine Hızlı Bakış (2020)

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maaliyetlerinden tasarruf edebilirler.

İşveren teşviklerinden yararlanan firmaların;

Kamu kuruluşu değil “özel sektör işvereni” olması,

Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerini ödemesi,

Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerini vermesi,

Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

Bir önceki yıl çalıştırdığı personel ortalamasının üzerinde istihdam yaratması gerekir.

Peki 2020 yılında işletmeniz hangi teşviklerden faydalanabilir? Sizler için derlediğimiz yazımızda sigorta primi teşviklerine ilişkin açıklamalara yer verdik.

 

Sigorta Primi Teşvikleri

1. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler uyarınca;

Bu teşvik kapsamında özel sektör işverenleri, sigortalı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde, 5 puanlık indirimden yararlanır.

Şartlar:

Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

Primler yasal süresi içinde ödenmeli

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı

2. İlave 6 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler
uyarınca;
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük,
yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Şartlar:

Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

Primler yasal süresi içinde ödenmeli

Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli

Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı

 

YİĞİT Mali Müşavirlik Hizmetleri 0532 157 5261 / 0505 000 7111 numaralı telefonlarımızdan ya da info@yigitmalimusavirlik.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

3. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Md.) :

1/1/2018 ile 31/12/2020 işe alınan sigortalılar için uygulanacaktır.

İşe alınan sigortalının İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması

Son üç aylık dönemde 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması

Bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olması

Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri dikkate alınır.

İmalat ve bilişim sektöründe destek tutarı, sigortalının bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanır. Ancak destek tutarı, günlük brüt asgari ücret* sigortalının prim ödeme gün sayısı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Diğer sektörlerde destek tutarı, brüt asgari ücret (prime esas kazanç alt sınırı) üzerinden hesaplanır.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle beyanname vermeyen işyerleri, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.

 

4. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Md.):

Şartlar:

2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri

Ustalık belgesine sahip işyerleri

İşe alınan işçinin, son 3 aylık dönemde 10 günden fazla sigorta girişi bildirilmemiş olması

Bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olması

5. Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik ( Geçici 10. Madde):

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi, 2011-4 5 Sayılı Genelge
uyarınca;
Özel sektör işverenleri için, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları
sigortalıların sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Şartlar:

Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

Primler yasal süresi içinde ödenmeli

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve ceza borcu bulunmamalı

Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

6. 6111 Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki:

6 aylık çalışan sayısına (+) ilave birisi olması

Munzam Sandıklarına tabi çalışanların işe alınması

Ay içinde giriş çıkış olan aynı çalışanın, ortalamaya bir çalışan olarak alınması (Emekli v.s.)

Ek ve iptal bildirgelerde çalışan sayısı ortalama kontrolü (işe iade ek bildirge v.s.)

“Yeni Form Oluşturma” işleminin yapılması

Mesleki Yeterlilik Belgesi ve İşkur Kursiyerlerine ek süre

Her çalışanın bir kez yararlanması

Nakil nedeniyle teşvikten yararlanma

Aynı anda birden fazla teşvik hakkı varsa maliyet karşılaştırılması

7. İşbaşı Eğitim Teşviki:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi , 2016/1 Sayılı Genelge
uyarınca;
Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine, iş aldıkları çalışanlarının sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

8. Kültür Yatırımları Teşviki:

5225 Sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge uyarınca;
Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Şartlar:

Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

Kurumlar vergisi mükellefi olmalı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalı (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması)

9. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik:

4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge uyarınca;
Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

Şartlar:

Engelli sigortalı çalıştırılmalı

Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı

Primler ödenmiş olmalı

 

YİĞİT Mali Müşavirlik Hizmetleri 0532 157 5261 / 0505 000 7111 numaralı telefonlarımızdan ya da info@yigitmalimusavirlik.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

× Yardıma İhtiyacın Mı Var? Tıkla
Rolex Replica https://www.rolexreplica.cz
audemars piguet replica watches franck muller replica patek philippe replica roger dubuis replica sinn replica